skip to Main Content
Inloggning endast för admin:
Några vill kvällspaddla

Årsmöte 2022

10 februari 2022 – Årsmöte med föredrag om Överlevnad i kallt vatten

Varmt välkomna till Tjörns Kajakklubbs årsmöte den 10 februari. Vi kryddar årsmötet med livsnödvändigt föredrag om Överlevnad i kallt vatten. Föredragshållare är vår egen Jens Marklund som garanterat kan ge oss bra information i ämnet.
Årsmötet blir digitalt då vi givetvis följer rådande rekommendationer.
Som alltid är huvudsyftet med vårt årsmöte att bestämma paddlingarna för året och vi hoppas på många förslag från våra medlemmar. Det blir så mycket roligare om vi hjälps åt att ordna paddlingar. Maila gärna dina förslag i förväg till vår mail info@tjornkajak.se.
Tid:  Vi öppnar det digitala mötet klockan 18.30 men själva årsmötet startar kl 19.00. Koppla gärna upp dig i god tid så hinner du både få ordning på tekniken och snacka lite kajak innan mötet startar.

Mötet börjar 19:00 och vi brukar hålla på ungefär 2 timmar. Länk till mötet mailas ut ett par dagar innan mötet och läggs också upp här på hemsidan. .

Anmälan via e-post info@tjornkajak.se. Varmt välkomna!

JAGENDA för årsmötet

 • Mötets öppnande
 • Godkännande av dagordningen
 • Mötets utlysande
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • Val av justeringsman tillika rösträknare
 • Fastställande av stadgar
 • Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 • Revisionsberättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelse & Firmatecknare
 • Val av revisor
 • Förslag och motioner (Program 2022, anmälningsrutiner, Stockenträffen)
 • Mötet avslutas

 

 • Föredrag av Jens Marklund – Överlevnad i kyla

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top