skip to Main Content
Inloggning endast för admin:
Några vill kvällspaddla

Årsmöte 2022

10 februari – Årsmöte med föredrag om Överlevnad i kallt vatten

Varmt välkomna till Tjörns Kajakklubbs årsmöte den 10februari. Vi kryddar årsmötet med livsnödvändigt föredrag om Överlevnad i kallt vatten. Föredragshållare är vår egen Jens Marklund som garanterat kan ge oss bra information i ämnet.
Vi försöker oss på ett fysiskt OCH ett digitalt årsmöte och vi hoppas att det har den trevliga effekten att även du som haft för lång resväg tidigare har möjlighet att delta.
Som alltid är huvudsyftet med vårt årsmöte att bestämma paddlingarna för året och vi hoppas på många förslag från våra medlemmar. Det blir så mycket roligare om vi hjälps åt att ordna paddlingar. Maila gärna dina förslag i förväg till vår mail info@tjornkajak.se.
Tid:  Välkomna på förfika den Vi 10 februari klockan 18.30. Då öppnar vi också upp startar vi det digitala webexmötet. Själva årsmötet startar kl 19.00 men vi rekommenderar att du kopplar upp dig i god tid så du hinner får ordning på tekniken.  Vi brukar hålla på totalt 2 timmar.
Plats: Stenungsunds Segelsällskap, Stenunge Allè 7, Stenungsund  – ELLER digitalt. Länk till digitalt möte skickas ut till den som anmäler sig.

 

Anmälan via e-post info@tjornkajak.se. Berätta om du tänker komma fysiskt eller om du är med digitalt. Så vi vet hur mycket fika vi ska förbereda och vem som behöver en länk. Varmt välkomna!

 

AGENDA för årsmötet

 • Mötets öppnande
 • Godkännande av dagordningen
 • Mötets utlysande
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • Val av justeringsman tillika rösträknare
 • Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 • Revisionsberättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelse
 • Val av revisor
 • Information om medlemsrabatt
 • Förslag och motioner (Program för 2022)
 • Mötet avslutas

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top