skip to Main Content
Inloggning endast för admin:

Årsmöte 15 februari 2023

15 februari – Årsmöte med föredrag

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till Tjörns Kajakklubbs årsmöte på Segelsällskapet i Stenungsund den 15 februari.  Vi samlas på plats eller digitalt klockan 18.00 och själva mötet börjar 18:30. Vi brukar hålla på ungefär 2 timmar.
Du är välkommen att delta både på plats eller digitalt. Anmäl dig på info@tjornkajak.se och tala om ifall du vill ha fika på plats eller bara behöver en länk.
Som alltid avslutar vi med ett litet föredrag som vi hoppas ska roa er. Vi återkommer om detaljer kring det.
DAGORDNING
 • Mötets öppnande
 • Godkännande av dagordningen
 • Mötets utlysande
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • Val av justeringsman tillika rösträknare
 • Fastställande av stadgar
 • Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 • Revisionsberättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelse & firmatecknare
 • Val av revisor
 • Förslag och motioner (Program 2023, Stockenträffen)
 • Mötet avslutas
Vi avslutar med trevlig presentation om Paddlng till fyrplatser av Anette Bargel.
Varmt välkomna!

 

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top