skip to Main Content
Inloggning endast för admin:

Målsättningen/Syftet med verksamheten i Tjörns Kajakklubb är att vara ett kontaktnät för kajakmänniskor i västra Sverige. Tillsammans vill vi uppleva västsvenska paddelvatten (hav, sjöar och andra vattendrag) på naturens och paddlarnas villkor.

Tjörns kajakklubb logo

Vårt klubbnav

Naturen är vår enda klubblokal – där vatten möter land. Men vi finns även i sajber-space! Vår websida är i praktiken klubbens nav. Den kompletteras av vår facebooksida. Här utannonseras kommande aktiviteter och berättas om de redan inträffade. Här kan också medlemmar kontakta varandra för att t.ex. få sällskap på sin kajaktur.

Klubbens filosofi

Vårt sätt att paddla kan schablonartat karaktäriseras som ”långfärdspaddling”, men distansen är under våra turer av underordnad betydelse. Närmare verkligheten är nog att likna oss vid fjällvandrare i kajak.

Vi värnar om sammanhållning och mångfald inom gruppen med en blandning av ganska nya paddlare och gamla paddelrävar, båda könen och samtliga åldrar. Vi ägnar oss inte åt organiserad fysisk träning, paddling i extrema vatten (fors, ”whitewater” etc.), kanotsegling eller tävlingar.

paddlare i solnedgång
paddling nordre älv

Klubbens verksamhet

Enligt programmet ger vi oss ut på strövtåg i kajak, om rådande väderlek tillåter. Informella extrapaddlingar är en viktig och trevlig krydda under året. Alla medlemmar kan använda medlemslistan och e-posta eller ringa runt, eller annonsera i forumet om de vill ha sällskap på sin paddling! Dessa träffar dokumenteras dock inte i klubbens loggbok.

Under vinterhalvåret anordnas temakvällar, studiebesök och bassängträning.

Som medlem behöver man inte ”höra av sig” och berätta att man inte kommer på ett tag – även om det naturligtvis är glädjande med ett livstecken då och då.

Säkerhet ombord

Våra paddlingar är inte ledda turer utan kamratpaddlingar, där var och helt ansvarar för sin egen säkerhet och dessutom förväntas samarbeta för största möjliga gruppsäkerhet. Vi förväntar oss alltså att du redan kan paddla och känner dig bekväm i din kajak. Här kan du läsa vår säkerhetspolicy. Under vintern ordnas också bassängträning, där olika räddningtekniker övas, för att höja den allmänna säkerhetsnivån.

kapsejsning kajak
paddling nedsjön

Kajakkultur

Nedanstående ”begrepp” och Tjörns Kajakklubb skapades särskilt för varandra av Mattias Linde, klubbens grundare.

Kajakkultur: Att glida i kajak tillsammans med vänner på läsidan av ett skär och insupa doften av tång, ljung och vildhallon.

Hur blir man medlem?

Att bli medlem är enkelt. Du är paddlare i någon form och tycker det är skoj att umgås med andra paddlare, i kajaken och på öarna. Du blir medlem genom att fylla i medlemsformuläret och sända oss 100 kronor. Mer info om medlemskap finns här.

glada vinnare tipspromenad
lägerplats paddling

Våra medlemmar

Väldigt fruktbar är den yrkesmässiga och geografiska spridningen i gänget. Endast en minoritet är permanent boende på Tjörn. Särskilt Orust, Göteborg, och Trollhättan/Vänersborg är väl representerade. Men folk är även permanentboende i bl.a. Tyskland, Norge, Japan, Skottland och Dalarna.

Bland medlemmarna finns till exempel:


dykare
kajakproffs
Volvoiter
sjökapten
bokbindare
läkare
snickare
teknologer
ekonomer
lumpare,
förskollärare
bildkonstnär
miljöinspektör
gymnasist

skrovgjutare
studenter
forskare
sjuksköterska
segelmakare
jurist
småbåtsbyggare
konservfabriksägare
trädgårdsanläggare
maskinist
glasögonförsäljare
webbnördar
”You name it!”

Det råder sannerligen ingen brist på intressanta samtalsämnen vid lägerelden …

Klubbens ekonomi

Medlemsavgiften är en engångsavgift till dess behov av mer pengar uppstår. Hittills har mer kostnadskrävande arrangemang (t.ex. bassängträningar) betalats av dem som deltagit. Klubbens kassa används till porto, tryck av dekaler etc. Den förvaltas för närvarande av ordföranden, Jens Marklund, som för kassabok och som redovisar denna inför styrelsen en gång per år samt för var och en medlem som så begär. Klubbens ekonomi visas även på årsmötet och större ekonomiska åtaganden beslutas på årsmötet, tillsammans med närvarande medlemmar. Klubben har även en styrelse som kan ses på sidan Klubbpersoner.

Back To Top