skip to Main Content
Inloggning endast för admin:

Detta är Tjörns Kajakklubbs säkerhetspolicy som vi använder för klubbpaddlingarna. När vi paddlare paddlar med andra, i en grupp, kräver säkerheten kräver att vi tänker efter – före …

Vi är egentligen rätt avslappnade ute på vattnet, men då vi var med om en del skräckexempel i början av klubbens existens skapades denna säkerhetspolicy. Med hjälp av den får alla gruppdeltagare samma referensramar och har med sig rätt utrustning.

Att delta i en grupp

Att delta i en grupp

Vid en grupp-paddling påverkas hela gruppens säkerhet av den enskildes uppträdande. Säkerhetstänkandet och säkerhetsutrustningen är då inte längre enbart en personlig angelägenhet.

Vid Tjörns Kajakklubbs turer avgör den sammankallande personen om en deltagare är tillräckligt utrustad för turen eller ej. Den som ej är tillräckligt utrustad kan nekas att medfölja gruppen.

Sammanhållning

Sammanhållning

Man måste se till att hålla ihop. Det innebär inte att ligga så nära att man skvätter ner varandra, men alla bör hålla sig inom en visselpipas räckvidd. Önskar någon paddla iväg för sig själv, ska gruppen meddelas.

Inför överfart av öppet vattenområde, eller korsande av trafikerad farled, bör gruppen samla ihop sig i lämplig formering och se till att en erfaren person paddlar i lovart och med överblick över hela gruppen.

Utrustning

Utrustning

Vissa saker ska obligatoriskt ingå i varje gruppdeltagares utrustning, oavsett hur kort eller lång turen förväntas bli. Förutom kajak, paddel och flytväst är det:

  • Sittbrunnskapell
  • Vädertåliga kläder, tillräckligt varma för årstiden
  • Varmt ombyte, vattentätt förvarat
  • Dricksvatten
  • 1:a förband, egna ev. mediciner

Ytterligare utrustning kan på grund av turens beskaffenhet eller årstiden också bli obligatoriska.

Flytväst

Flytväst

Alla ska bära flytväst, hela tiden på vattnet, annars äventyras både den egna säkerheten och gruppens. Det är alltså inte tillräckligt att medföra flytväst, den ska också bäras på kroppen.

Flytkraft I Kajaken

Flytkraft i kajaken

Vår erfarenhet är, att det är näst intill omöjligt att bärga en kajak (från en annan kajak), om den saknar vattentäta skott, sittbrunnssäck, rejäla flytelement eller annan vattenavgränsning. Vid paddling i havsbandet tycker vi det sänker gruppens säkerhetsnivå om sådana kajaker används.

Säkerhetskunskap

Säkerhetskunskap

Kamraträddning är en viktig kunskap. Om du inte behärskar kamraträddning så meddela detta till sammankallande för turen. De är många som kan och som gärna lär ut. Det är önskvärt att alla i gruppen har grundläggande kunskaper om kamraträddning.

 

Ansvar

Ansvar

Tjörns Kajakklubbs arrangemang är kamratpaddlingar, inte ledda turer. Visst hjälps vi åt och visst finns en sammankallande, men var och en bär själv det fulla ansvaret för sin säkerhet.

PDF

Här kan du ladda ner eller skriva ut säkerhetspolicyn som pdf, för enklare och bättre utskrift.

För att se och skriva ut pdf:en, klicka på länken ovan. För att ladda ner, högerklicka på länken och välj ”Spara mål som…” (Mac: Håll nere musknappen, välj ”Spara som…”)

Back To Top