skip to Main Content
Inloggning endast för admin:

Årsmöte 15 februari 2024

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till Tjörns Kajakklubbs årsmöte på Segelsällskapet i Stenungsund den 15 februari.  Vi samlas på plats eller digitalt klockan 18.00 för att inleda med lite socialt snack och fika. Vi öppnar också upp det digitala mötet då men själva årsmötet börjar 18:30. Vi brukar hålla på ungefär 2 timmar.
Du är välkommen att delta både på plats eller digitalt. Anmäl dig på info@tjornkajak.se och tala om ifall du vill ha fika på plats eller bara behöver en länk.

Datum: 15 februari
Plats: Stenungsunds Segelsällskap, Stenunge allé 7, 444 30 Stenungsund  – eller länk.
Tid: Årsmötet startar 18.30, men vi öppnar lokalen och länken redan klockan 18.00 för allmänt mingel.
Digitalt deltagande: Länk till årsmötet för dig som deltar digitalt: https://ibm.webex.com/meet/jette.gustafsson

Som alltid avslutar vi med ett föredrag och i år kommer Jesper Eklöf från Helsingborgskanotisterna att berätta om sin två månader långa expedition sommaren 2023, då han paddlade Havspaddlarnas Blå Band. Garanterat intressant!


DAGORDNING
 • Mötets öppnande
 • Godkännande av dagordningen
 • Mötets utlysande
 • Val av mötesordförande och mötesekreterare
 • Val av justeringsman tillika rösträknare
 • Fastställande av stadgar
 • Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 • Revisionsberättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelse & firmatecknare
 • Val av revisor
 • Förslag och motioner (Program 2024, Stockenträffen, Dansk kajakinvasion)
 • Mötet avslutas

Föredrag av Jesper Eklöf om hans HBB-paddling runt svenska kusten sommaren 2023.

Varmt välkomna!
Styrelsen

This Post Has 5 Comments

 1. Hej
  Jag är gärna med på länk ikväll men hittar inte var jag anmäler mig så att jag kan få en länk.
  Mvh
  Anders

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top