skip to Main Content
Inloggning endast för admin:

För dig som vill paddla i vattnen vid ön Tjörn listar vi olika turförslag.  Listan startar vid Skärhamn och går sedan motsols runt Tjörn.

LUTFISK OCH GAMLA SEGELFARTYG I SKÄRHAMN

Liten strand för isättning finns utanför TBS-rederiet. Paddling under gamla sjöbodar med god chans att få se både långaberedning, skonaren Atene och ett spännande gammalt vrak längre ut i skärgården. Där ligger hummertinorna tätt på hösten, och det gäller att inte avslöja sina specialställen!

Kan rekommenderas att glida med strömmen från Systrarna till S:t Olovs nedre med dörj ute.

AKVARELLMUSEET OCH GUNNARSVIGAS BÅTVARV

Lämplig isättning på den kommunala badstranden söder om ”Lasses fisk”. Här kan man nu se Akvarellmuséet ur ett intressant perspektiv och paddla ut till konstnärsbodarna på Bockholmen.

Idylliska Gunnarsviken med sina många Andungar får inte missas!

HJÄRTERÖRÄNNAN MED LILLA JUNGFRUHÅLET

Klassiska segelvatten, som får en ny dimension i våra ädla farkoster.

Bö kile är inledningsvis ödsligt stor och steril, men längre in riktigt spännande med små vassruggar. Slutar i en lång, grävd kanal (man tvingas backa på utvägen!!). Från kilen finns en ganska skyddad paddelväg söderut vid hårt väder.

STOCKEVIK OCH FLATHOLMEN

Start i härliga Stockevik. Flatholmens samhällen, som på vintern är spöklikt tysta.

FRÅN "TRO HOPP OCH KÄRLEK" TILL EGGSKÄR

Isättning med viss möda vid skeppet Dagny i Klädesholmens hamn (Anm 1999: Dagny har sjunkit…). Ny beskrivning av startplats kommer. Maffigt att se Claes Hakes skulptur i harmoni med elementen. Dessa klippor kallas för ”Apberget” av Tjörn runts deltagare.

Ute kring Eggskär (”kået” skall naturligtvis betonas) finns härliga småskrymslen att dra upp kajaken i för att närmare bekanta sig med havsfåglarna (som alla kan sammanfattas under beteckningen ”måvar” ifall man glömt fågelboken hemma).

PÅ KLÄDESHOLMEN BOR DE SOM PACKADE SILLAR

På Ryttarholmen finns en bra ramp ned i vattnet (vid restaurang ”Salt & sill”). Spännande att paddla runt Koholmen och ”riktiga” Klädesholmen. Se upp med luriga kastvindar under stora bron!

Kyrkans kärva estetik är fullständigt magnifik. Sannolikt byggd 1797, men årtalet i vimpeln stämmer nog inte. Ett kul kuriosum är inskriptionen på berget vid det östra brofästet – hittar Du den?

PATER NOSTER

Pater Noster-skärgården utgör en samling kala skär i utkanten av kommunen. Läget är mycket exponerat för väder och vind. Paddla bara ut hit vid extremt gynnsamma väderbetingelser!

Geologin har ett stort vetenskapligt intresse; diabasgångar har brutits upp i ett nätformigt mönster av inträngande granit. På Hamneskär kan man också beskåda breccia – en bergart bestående av yngre magma med fragment av äldre, söndersprängd berggrund.

Den gamla Heidenstamfyren på Hamneskär var länge rivningshotad, men tack vare allmänhetens räddningsaktion står den idag kvar till glädje för alla besökare. På sommaren kan man gå upp i tornet. Såväl fyr som fyrvaktarbostäder har undgått större renoveringar. I husen bedrivs numera konferensverksamhet. Utedass finns och är öppet under sommarsäsongen. Om det inte är öppet kan nyckel hämtas i huvudbyggnaden. Mellan Vannholmarna och Hamneskär finns ett fågelskyddsområde med tillträdesförbud under häckningsperioden 1/4-15/7.

GÄST HOS PÄR LAGERKVISTS VERKLIGHET

Kontrasten mellan Marstrandsfjordens tidvis häftiga dyningar och lagunkänslan mellan Rönnäng och Tjörnekalv.

ÅSTOL - KLIPPAN I MARSTRANDSFJORDEN

Säregen ljus bebyggelse på kal klippa. Paddla inte alltför ivrigt en söndag här …

DYRÖARKIPELAGEN

Kåreviks badplats är en skyddad startpunkt med sandstrand. Idyllisk kuststräcka norrut på Tjörn utmed Bäckeviks strand. Mysigt att ströva omkring på öarna i södra Hakefjorden. Missa inte kvarnen på Kärrsön.

Utsikten från Stora Dyröns höjd mot Åstol måste upplevas! Även utsikten från höjderna på Älgön och Brattön är milsvid. Platån på Älgöns västsida täcks av pampiga ljunghedar och övergår i hiskeliga klippstup mot havet, bland annat vid Älgö gavel.

SVERIGES STÖRSTA CONTAINERHAMN - OCH SÅ LILLA DJUPVIK

Lyngnholmarna i Hakefjorden är stillsamt vackra, men observera att platsen delvis är fågelskyddsområde! I Svanviks kile dominerar Wallhamn, och man kan studera människans påverkan på naturen – på gott och ont. Uppe på ett berg vid Djupvik finns en magnifik hägerkoloni.

Hakenäset - en idyllisk avkrok

Förr kallades Hakefjorden ”Evigheten” av sjömännen. Här skymtas ibland tumlare. Berga brygga är en personlig liten hamn dit gamla Berga-bor styr sin kvällspromenad. Tjörns ostsida har en helt annan karaktär än skärgårdarna mot havet. Här finns bl.a. höga mäktiga furu-skogar och ensligt belägna sommarstugor, som kan te sig litet ödsliga under vintern.

För fågelintresserade är detta typiska hackspett-marker med väldigt mycket gröngölingar och en och annan spillkråka.

Från färjeläge till Tjörnbroar

På Almösunds camping finns en lågpontonbrygga och parkeringsmöjligheter, men fråga helst om lov av personalen innan Ni utgår härifrån. I Höviksnäs landade färjan innan bron kom. Tjörnbron (invigd i november 1981) påminner om den tragiska olycka som i hög grad fortfarande påverkar invånarna. Här kan det bli ganska blåsigt, och sträckan tillhör inte det allra mest kontemplativa på en ”Tjörn runt i kajak”-tur…

UNDERSKÖN OCH LUMMIG NATUR

Lämplig startpunkt är rampen vid Röra strand. En annan variant är att parkera bilen vid väg 160 nära avfarten till Kyrkesund, men här är det mycket vass och gyttja i vattenbrynet…

Mjörn och Lilla Askerön bjuder på ekrik lövskog med ett rikt fågelliv. Även Sundsby kile öster om Mjörn tillhör ett av kustens mest fågelrika områden. Vid högvatten kan man paddla runt hela Mjörn. Kritiskt kan vara att komma förbi på sydsidan, men väl där får man uppleva en underbar liten kanal, som är otillgänglig för båtar.

Sundsby säteri är sevärt med de fantastiska lövträden i parken och allén. En vandring i kulturmarkerna på Mjörn kan verkligen rekommenderas. Barnen älskar grottorna uppe i bergen, och utsikten från högsta punkten ”Solklinten” (107 m.ö.h.) är förstummande! Stigar med hänvisningsskyltar finns.

STIGFJORDENS FANTASIEGGANDE FYND

Hela Stigfjordsområdet har sådana kvaliteter, att det har avsatts som riksintresse för både naturvård och friluftsliv. Det har också upptagits på listan över våtmarker, som anses ha stor internationell betydelse enligt den s.k. Ramsarkonventionen.

Kajaken kan t.ex. släppas ned i vattnet vid Björholmens Marina eller i Röra strand. Som ett stort (10 000 hektar) innanhav breder Stigfjorden ut sig med närmare 100-talet fina öar och holmar. På Kälkerön finns gamla husgrunder, igenvuxna vägar och brunnar som sätter igång fantasin. Sjöbodarna på Valsängs strand är klart ”pittoresque”.

Tjörnsidans kuststräcka utmed Stigfjorden är ofta brant och klippig. Man kan kämpa med att lista ut varför Björnshuvudet förtjänar sitt namn. Egentligen uppfyller inte Stigfjorden en strikt fjord-definition. Det rör sig snarare om en jämngrund vik 8-12 m djup. Tyvärr finns det stora partier med grönalger, och bottendöden breder ut sig…

KYRKESUND OCH HÄRÖN

Ord räcker inte för att beskriva den här turen! Paddla endast på västsidan av Härön vid gynnsam väderlek. Isättning kan t.ex. ske vid Viks Ödegärde.

Grönskären med Altarholmen är underbara med mycket av Kosters arkipelagkänsla. Här finns det goda chanser att se säl. Glass kan köpas i Ängevikens kiosk, ibland finns det drive-in service!

Klart mäktigt är att paddla förbi 1700-tals magasinen i Kyrkesundsrännan. Färjkarlen är trevlig att snacka med, om han hinner.

FANTASTISKA FÅGELOMRÅDEN

Säby och Breviks kilar är skyddsvärda naturområden, som endast är framkomliga vattenvägen med kajak. Vattendjupet är till stora delar under 1 meter, men tack vare västläget med god genomströmning minskas risken för syrebrist.

Observera tillträdesförbudet i södra delen av Breviks kile under tiden 1/4-15/11 inom markerat område på sjökortet. Här finns flera häckande korp-par och tusentals sjöfåglar under häckningstiden. Länsstyrelsen betraktar detta som ”en av Bohusläns förnämsta uppehållsplatser för sträckande vadare och simfåglar både vad gäller art- och individantal”.

I det ålderdomliga kulturlandskapet omkring vattnen finns en rik ängsflora. Tjörns Naturskyddsförening gör en jätteinsats med strandstädningen varje vår (TACK!).

Back To Top