skip to Main Content
Inloggning endast för admin:

Certifiering av instruktörer

23 kajakpaddlare, de flesta från vår klubb, deltog i en dagstur Stocken - Islandsberg - Stocken, i syfte att (förutom ha en trevlig paddling) låta två instruktörskandidater öva sig på gruppledning, under stränga examinatorers uppsyn... Färden gick i solsken och…

Läs mer
Back To Top